مشاهده همه 10 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

دری چاه ۱۱۰ – ۵۰ سانتی

دری چاه ۱۱۰ – ۵۰ سانتی : دری چاه نیز مثل کول گرد درست می شود ولی تنها فرق آن

کَول بیضی ۱ متری – ضخامت ۶

کَول بیضی ۱ متری – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کول بیضی ۱۱۰ سانتی – ضخامت ۶

کول بیضی ۱۱۰ سانتی – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کَول بیضی ۹۰ سانتی – ضخامت ۶

کَول بیضی ۹۰ سانتی – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کَول گرد ۱ متری – ضخامت ۶

کَول گرد ۱ متری – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کول گرد ۱۱۰ سانتی – ضخامت ۶

کول گرد ۱۱۰ سانتی – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کول گرد ۶۰ سانتی -ارتفاع ۲۵ سانتی متر

کول گرد ۶۰ سانتی -ارتفاع ۲۵ سانتی متر : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن

کول گرد ۸۰ سانتی – ضخامت ۶

کول گرد ۸۰ سانتی – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کَول گرد ۹۰ سانتی – ضخامت ۶

کَول گرد ۹۰ سانتی – ضخامت ۶ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از

کول گرد۷۰ سانتی – ضخامت ۵

کول گرد۷۰ سانتی – ضخامت ۵ : کول مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که جداره آن از :