نمایش 1–12 از 234 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

استاد ۱۰۰(C100-3000)

استاد ۱۰۰(C100-3000) : این اعضا (استادها) نقش زیرسازی برای نصب پانل را عهده دارند. پروفیل با مقطع C در صنعت

پروفیل ۲ میل (۱۰×۲۵)

پروفیل ۲ میل (۱۰×۲۵) :  یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۱۰×۳۰)

پروفیل ۲ میل (۱۰×۳۰) : یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۱۰۰×۱۰۰)

پروفیل ۲ میل (۱۰۰×۱۰۰) : یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۲۰×۲۰)

پروفیل ۲ میل (۲۰×۲۰) :  یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۲۰×۳۰)

پروفیل ۲ میل (۲۰×۳۰) :  یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۲۰×۴۰)

پروفیل ۲ میل (۲۰×۴۰) : یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۲۰×۶۰)

پروفیل ۲ میل (۲۰×۶۰) : یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۲۵×۲۵)

پروفیل ۲ میل (۲۵×۲۵) :  یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۳۰×۳۰)

پروفیل ۲ میل (۳۰×۳۰): یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه ای

پروفیل ۲ میل (۴۰×۱۰۰)

پروفیل ۲ میل (۴۰×۱۰۰) : یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه

پروفیل ۲ میل (۴۰×۴۰)

پروفیل ۲ میل (۴۰×۴۰) : یکی از مصالح بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی، شهر سازی و ماشین سازی قطعه