نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تیرآهن ۱۴ فایکو

تیرآهن ۱۴ فایکو : سازه‌های اسکلت فلزی به دلیل مقاومت بالای آنها در کشش و فشار اعمال‌شده استفاده بسیاری دارند.

تیرآهن ۱۶فایکو

تیرآهن ۱۶فایکو : سازه‌های اسکلت فلزی به دلیل مقاومت بالای آنها در کشش و فشار اعمال‌شده استفاده بسیاری دارند. تیرآهن

تیرآهن ۱۸ فایکو

تیرآهن ۱۸ فایکو : سازه‌های اسکلت فلزی به دلیل مقاومت بالای آنها در کشش و فشار اعمال‌شده استفاده بسیاری دارند.

تیرآهن ۲۰ فایکو

تیرآهن ۲۰ فایکو : سازه‌های اسکلت فلزی به دلیل مقاومت بالای آنها در کشش و فشار اعمال‌شده استفاده بسیاری دارند.

تیرآهن هاش ۱۰ سبک HEA

هاش ۱۰ سبک HEA : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با حروف

تیرآهن هاش ۱۰ سنگین HEB

تیرآهن هاش ۱۰ سنگین HEB : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با

تیرآهن هاش ۱۲ سنگین HEB

تیرآهن هاش ۱۲ سنگین HEBر : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با

تیرآهن هاش ۱۴ سبک HEA

تیرآهن هاش ۱۴ سبک HEA : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با

تیرآهن هاش ۱۴ سنگین HEB

تیرآهن هاش ۱۴ سنگین HEB : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با

تیرآهن هاش ۱۶ سبک HEA

تیرآهن هاش ۱۶ سبک HEA : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با

تیرآهن هاش ۱۶ سنگین HEB

تیرآهن هاش ۱۶ سنگین HEB : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با

تیرآهن هاش ۱۸ سبک HEA

تیرآهن هاش ۱۸ سبک HEA : در نقشه های اجرایی و کتابچه اشتال تیرآهن بال پهن به طور اختصار با