نمایش 1–12 از 29 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

چهار پهلو ۱.۲در۱.۲

چهار پهلو ۱.۲در۱.۲ : چهار پهلو، نوعی پروفیل فولادی توپر مربع یا مستطیل شکل است که دارای ابعاد متنوعی :

چهار پهلو ۱در۱

چهار پهلو ۱در۱ : چهار پهلو، نوعی پروفیل فولادی توپر مربع یا مستطیل شکل است که دارای ابعاد متنوعی :

میلگرد ۱۰ راد A2

میلگرد ۱۰ راد A3 : میلگرد یا آرماتور فولادی میله‌های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم‌ترین رکن‌های هر

میلگرد ۱۲ راد A3

میلگرد ۱۲ راد A3 : میلگرد یا آرماتور فولادی میله‌های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم‌ترین رکن‌های هر

میلگرد ۱۲ ساده – A1

میلگرد ۱۲ ساده – A1 : در اصطلاح به میلگردی که سطح آن صاف  باشد میلگرد ساده می گویند که

میلگرد ۱۴ راد A3

میلگرد ۱۴ راد A3 : میلگرد یا آرماتور فولادی میله‌های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم‌ترین رکن‌های هر

میلگرد ۱۴ ساده – A1

میلگرد ۱۴ ساده – A1 : در اصطلاح به میلگردی که سطح آن صاف  باشد میلگرد ساده می گویند که

میلگرد ۱۶ راد A3

میلگرد ۱۶ راد A3 : میلگرد یا آرماتور فولادی میله‌های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم‌ترین رکن‌های هر

میلگرد ۱۶ ساده – A1

میلگرد ۱۶ ساده – A1 : در اصطلاح به میلگردی که سطح آن صاف  باشد میلگرد ساده می گویند که

میلگرد ۱۸ راد A3

میلگرد ۱۸ راد A3 : میلگرد یا آرماتور فولادی میله‌های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم‌ترین رکن‌های هر

میلگرد ۱۸ ساده – A1

میلگرد ۱۸ ساده – A1 : در اصطلاح به میلگردی که سطح آن صاف  باشد میلگرد ساده می گویند که

میلگرد ۲۰ راد A3

میلگرد ۲۰ راد A3 : میلگرد یا آرماتور فولادی میله‌های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم‌ترین رکن‌های هر