مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پیچ سرمته ای ۳

پیچ سرمته ای ۳ : گونه ای از پیچ که در صنعت : ساخت و ساز مورد کاربرد قرار دارد،

پیچ سرمته ای ۴

پیچ سرمته ای ۴ : گونه ای از پیچ که در صنعت : ساخت و ساز مورد کاربرد قرار دارد،

پیچ سرمته ای ۵

پیچ سرمته ای ۵ : گونه ای از پیچ که در صنعت : ساخت و ساز مورد کاربرد قرار دارد،

مهره سایز ۱۴

مهره سایز ۱۴ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.

مهره سایز ۱۶

مهره ها ، همانطور که از نامشان پیداست، در بخش اتصال دو جسم به همدیگر، بعنوان مکملِ پیچ ها بکار می

مهره سایز ۱۸

مهره سایز ۱۸ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.

مهره سایز ۲۰

مهره سایز ۲۰ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.

مهره سایز ۲۲

مهره سایز ۲۲ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.

مهره سایز ۲۵

مهره سایز ۲۵ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.

مهره سایز ۲۸

مهره سایز ۲۸ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.

مهره سایز ۳۰

مهره سایز ۳۰ : کاربرد مهره ها در ساخت و ساز، برای : اتصال بولت به صفحه ستون می باشد.